De Palawan stam

De Palawan stam, ook bekend als de Pala’wan of de Palawano, is een stam die woonachtig is in de zuidelijk gelegen bergen op het eiland Palawan. Officieel heet de stam nog steeds Palawano maar Palawan is sneller uit te spreken waardoor veel mensen de ‘o’ achterwege zijn gaan laten.

Inhoudsopgave

  • De geschiedenis van de Palawan stam
  • De cultuur van de Palawan stam

De geschiedenis van de Palawan stam

Er is uit het verleden weinig bekend over de Palawan stam. Men vermoedt dat de Palawan en de Tagbanua in het verleden tot dezelfde groep behoorden maar dat ze uiteindelijk in verschillende gebieden zijn gaan wonen waardoor ze zich hebben afgesplitst van de Tagbanua. In het begin van 1970 kwamen de missionarissen naar de gebieden die bevolkt werden door de Palawan stammen. Deze missionarissen zorgden ervoor dat de Palawan stam bekend raakte bij de buitenwereld. Een van de bekendste subgroepen van de Palawanos zijn de Taaw’t Bato, wat mensen van de rotsen betekent.

De cultuur van de Palawan stam

De Palawan stam wordt onderverdeeld in vier subgroepen op basis van hun taalverschillen

  • Brooke’s Point Palawano (de Palawan stam uit Brooke’s point)
  • Bugsuk Palawano (De Palawan stam uit het zuidelijke gedeelte van Palawan)
  • Quezon Palawano (De Palawan stam uit het centrale deel van Palawan)
  • Southwest Palawano (De Palawan stam uit het zuidwestelijke deel van Palawan)

De Palawanos uit de hoger gelegen gebieden in Palawan leven nog steeds volgens oude tradities. Bij deze mensen is de originele cultuur van de Palawan stam nog het meest zichtbaar. De Palawanos die in de lagergelegen delen van het eiland woonden hebben in het verleden veel te maken gehad met missionarissen. Dit heeft de cultuur van deze Palawanos enorm beïnvloed.

Familie

De familieband is erg belangrijk in de cultuur van de Palawan stam. De Palawanos hebben een groot respect voor de ouderen. De Palawanos leven met een aantal families samen. Aan het hoofd van de familie staat de oudste en aan het hoofd van de gemeenschap staat de oudste uit de gemeenschap. Deze wordt Panglima genoemd en krijgt veel respect. De Panglima is een soort rechter en is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde. Iedere gemeenschap heeft ook een Mag-urowan. Dit is een soort medicijnman die hulp biedt bij verschillende kwalen.

Wanneer een man om de hand van een vrouw komt vragen wordt hij uitgenodigd bij de familie en krijgt hij een aantal raadsels. Wanneer hij deze raadsels naar tevredenheid weet op te lossen heeft hij goedkeuring om met haar te trouwen.

Doordat er steeds meer stamleden in aanraking komen met de moderne samenleving verandert dit steeds meer de traditionele manier van leven.

Taal

In de Palawan gemeenschap wordt Palawano gesproken.

Geloof

De Palawanos hebben een animistisch geloof. Ze geloven in geesten en ze doen hun best om de geesten tevreden te houden. Ze geloven dat er goede en kwade geesten zijn die door middel van rituelen tevreden gehouden moeten worden. Sjamanen zorgen voor de verbinding tussen de geestenwereld en de stamleden.

Door de introductie van andere godsdiensten zijn deze tradities aan het veranderen. Zo hebben sommige stammen tradities van de islam en het hindoeïsme opgenomen in het geloof terwijl er ook stammen zijn die overgestapt zijn op de christelijke tradities.

Levensonderhoud

De Palawanos moeten het vooral hebben van de landbouw. Ze doen dat door middel van het omhakken van de vegetatie waarna ze alles verbranden. Hierdoor ontstaat een vruchtbare grond waarop ze gewassen telen. Na de oogst gaan ze op zoek naar een nieuwe plek omdat de oude plek niet vruchtbaar genoeg meer is. Er worden onder andere bananen, rijst, verschillende groenten en wortelgewassen geteeld.

Ook zijn de Palawanos goede jagers en verzamelaars. Het bos biedt genoeg voedsel en geneeskrachtige kruiden. De bossen zijn van levensbelang om te kunnen overleven. Bij de jacht op wilde dieren worden speren gebruikt die in gif gedompeld zijn. Tijdens de jacht wordt er gebruikgemaakt van honden. Ook bij het vissen maken ze gebruik van een soort gif. Er wordt sap uit een soort wortel geperst waarna de vissen komen bovendrijven die zo makkelijk uit het water gepakt kunnen worden.

Toekomst

De Palawan stam leven ver af van de moderne wereld. Dit betekent dat ze vaak geen toegang hebben tot verschillende faciliteiten, waaronder een ziekenhuis of basisonderwijs. Doordat de leefwereld van de Palawanos steeds kleiner wordt, is het steeds lastiger om een goed bestaan te hebben. Door ontbossing en mijnbouw worden de bossen steeds kleiner. Doordat ze vaak geen opleiding hebben gehad is het lastig om op een andere manier aan inkomsten te komen. Dit resulteert in een hoge sterfte onder de Palawan stamleden. Het is van belang dat de overheid deze mensen in bescherming neemt voordat ze zullen uitsterven.